Web Design Services

İhracat Danışmanlığı

İhracat danışmanlığı, ürettiğiniz ürünün yurt dışı pazarlardaki potansiyelini, rekabet gücünü ve satış imkanlarını araştırma ve raporlamaya yönelik bir hizmettir. Bu sayede açılmayı planladığınız pazarların size uygun olup olmadığını öğrenerek gereksiz risklerden kaçınabilir yada fırsatları kazanca dönüştürebilirsiniz.

İhracat Danışmanlığının Süreci ve Yönetimi nedir?

İhracat danışmanlığı hizmetini alan kurum için önce bir analiz ve görüşme yapılır.
Firmanın ürün ve hizmeti ile kurumsal alt yapısının, ürünün ihracat uygunluk durumunu belirleriz
İhtiyaç analizi sonrası firmanın pazara girişi için gerekli olan eksiklikleri belirlenir.
Bir satış stratejisi ve konumlandırma yapılır.
Bu konumlandırmaya uygun iş planı ve tanıtım materyalleri hazırlanır.
İhracat Yol haritasının reklam, finansman, teşvik planlaması hazırlanır.
Hangi ülke, Hangi fiyat Hangi ürün, Hangi Kalite ve pazarda durum çalışmaları tamamlanır.
Bu çalışma ile gerekli iletişim ve görüşmeler başlatılır.
İletişim için tüm sosyal medya planlaması ve iletişim araçları kullanılır.
Gerekli görüşmeler yapılır ve bu görüşmeler sonunda ziyaret ve tanıtım çalışmaları yapılır.
Elde edilen müşteri için gerekli tanıtım ve numune materyalleri ulaştırılır, gerekirse müşteri davet edilir ya da müşteri ziyaret edilerek mal satışı gerçekleştirilir.
Tüm bu süreçlerde nasıl ve en ekonomik şekilde operasyon yürütüleceği konusunda da firma bilgilendirilir.

Analiz

Yönlendirme

Hedefleme

Günümüzde tüm işletmelerin yurt içindeki ekonomik dalgalanmalardan daha az etkilenmek, pazar riskini bölerek minimize etmek, yeni siparişlerle atıl üretim kapasitesini değerlendirmek ve verimliliği arttırmak gibi amaçlar ile yönlendiği ihracat faaliyetlerinde daha başarılı sonuçlara ulaşmaları için geliştirdiğimiz İhracat Danışmanlığı Hizmeti ile KOBİ’ lere çeşitli alanlarda destek oluyoruz.

Effective Copyrighting

İhracatı hedefleyen veya var olan ihracatlarını daha sistemli bir şekilde yürüterek arttırmak isteyen işletmelere;  İşletmelerin ürünleri için uluslararası pazar araştırmasının yapılması, İşletmelerin ürünlerinin belirlenen ülke ve sektörlerdeki potansiyel alıcılarının tespiti ve potansiyel alıcı veritabanının oluşturulması, İşletme yönetimine, ihracat akışı ve ihracat iş süreçlerine dair konularda yönetim düzeyinde ihracat eğitimleri  verilmesi, İşletmelerin ihracat sistemlerinin oluşturulmasıihracat iş süreçlerinin belirlenmesi, görev tanımlarının hazırlanması,İhracat süreçlerinde görevli personelin pozisyonunun gerektirdiği yetkinliklere sahip olması için ihracat personeli eğitimlerinin verilmesi, İhracat performans kriterlerinin tespiti ve denetim mekanizmasının oluşturulması başlıkları altında hizmetler sunuyoruz.

Bize projenden bahset

İşletmenizi çevrimiçi hale getirmenize ve tutku ile büyütmenize yardım edelim

A module broke
A module broke
 

Müşteri Yorumları

Fields marked with an * are required

(optional)

(optional)

Please, let us know any particular things to check and the best time to contact you by phone (if provided).